Naše usluge

usluge-01

Komunalno Klis

Trgovačko društvo KOMUNALNO KLIS d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave,Općina Klis , za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Klis. Općina Klis je jedini osnivač KOMUNALNO KLIS d.o.o.

Kontakt