Nabava

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 90/2011) Komunalno Klis d.o.o.  objavljuje podatke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne nabave.

Scroll To Top